NỘI DUNG TRỌNG TÂM

THỜI GIAN LÀ VÀNG

LẶNG

BẢN ĐỒ VIỆT NAM

Có gì mới sáng nay

Hỗ trợ trực tuyến

 • (hauhs80)
 • ()

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tranh vẽ

  12299181_574517902696283_3298008617192601058_n.jpg IMG_20151022_150213_1.jpg IMG_20151022_150213_1.jpg Event21.jpg IMG_20151023_151305.jpg 1023.jpg 536.jpg 347.jpg 430.jpg 195.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  KHƠI NGUỒN

  ẤM

  CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN

  >

  VUI

  GIẢI TRÍ TRÊN MẠNG

  QUẢNG CÁO

  https://www.facebook.com/vethayhau.lop/videos/1785064325058195/

  DẠY MỸ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP ĐAN MẠCH

  HỌC TIẾNG VIỆT TRỰC TUYẾN

  Năm học mới 2016 -2017

  baner_ph_a_500 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG PHƯƠNG A NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2016 - 2017 KÍNH MỜI QUÝ THẦY CÔ THAM GIA VÀ CHIA SẺ VỚI THƯ VIỆN CHÚNG TÔI!

  GIẢI TRÍ

  tranh1_500 RƯNG RƯNG CẢM XÚC NGÀY KHAI TRƯỜNG “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.”!

  cau lac bo ta

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Xuân Tuyến
  Ngày gửi: 20h:23' 11-02-2014
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 55
  Số lượt thích: 0 người
  English Club
  To
  School year: 2011-2012
  English club
  Choose the best words
  My brother…up at 6.30 a,m
  A. get
  B. gets
  C. don’t get
  Question1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time`s up
  English club
  English club
  Choose the correct sentence :
  A. Where you are from ?
  B. Where are you from ?
  C. Where from are you ?
  Question2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time’s up
  English club
  Question3
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time`s up
  Match A with B
  A
  Hi
  2. What’s your name ?
  3. I’m Thu. What’s your job ?
  4. When do you have English?
  5. Do you like English ?
  6. What’s your favourite drink ?
  B
  a. I’m a student
  b. Fruit juice in my favourite drink.
  c. Hello
  d. My name’s Huy. And you ?
  e. Yes, I do
  f. I have it on Thursday.
  Key :
  1+c, 2+d,3+a, 4+f, 5+e, 6+b
  English club
  Select and circle the letter A,B,C or D
  Lam is a…….at Thang Long Primary School.
  A. Student B. farmer C. worker D. postman

  Question4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time’s up
  PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ
  What’s the weather like in summer ?
  It’s hot
  A
  B
  C
  D
  English club
  Question5 : Circle the odd one out
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time’s up
  Desk chair table ice cream shelf
  b. Banana orange apple water
  c. January May June Sunday August
  d. Eleven twelve thirsty fifteen twenty
  e. book study work eat cook
  English club

  What’s the matter with her ?
  A. She have a headache
  B. She has a headache
  C. She has headache
  Question6
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time`s up
  English club
  Question7
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time’s up
  Put the words in the right columns
  Beef, hamburger, coke, meat, coffee, noodles, rice, fruit juice. Milk, chicken, fish, break, apple juice, mineral water, coca-cola, tea
  Food Drink
  beef, hamburger, meat, noodles, rice, chicken, fish, break
  coke, coffee, fruit juice, milk, apple juice, mineral water, co-cola, tea
  English club
  Question8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time’s up
  Arrange the words into the sentence
  are / We / play / going / chess / to / tomorrow.
  We are going to play chess tomorrow.
  English club
  Question9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time’s up
  Choose the correct answer sentence:
  My birthday is in…………….
  A. June B. Monday C. A & B are correct
  English club


  Question10
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time’s up
  9.Group these words and name the groups:
  toothache, postman, nurse, headache, secretary,sore throat, musician, fever.
  Health:
  toothache, headache, sore throat, fever
  Job :
  postman, nurse, secretary, musician
  English club


  Question11
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time’s up
  Write the sentences:
  a. what / do / time / have / you / breakfast / ?
  b. I / bears / because / they / climb / can
  Key:
  What time do you have breakfast ?
  b. I like bears beacause they can climb
  .
  English club
  Question12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time’s up
  Which sport has more player ?
  Football
  B. Badminton
  C. Chess
  .
  English club
  Question13
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time’s up
  Reorder the words to make sentences :
  a.is / his / a / mother / doctor.
  b. our / fruit juice / drink / is / favourite
  Key:
  His mother is a doctor.
  b. Our favourite drink is fruit juice.
  PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ
  Mary wants to be a singer, what does she say?
  A. I wants to be a singer.
  B. I want to be a singer.
  C. I want a singer.
  English club
  Question14
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time`s up
  Look at the pictures and tell the activities
  play chess
  ride a bike
  clean the floor
  listen to music
  .
  English club
  Question15
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time’s up
  Choose and correct A, B. C or D :
  ……. does he go to school ? At 7.00 a.m
  A. When B. What time C. Where D. Why
  English club
  Question16
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Time`s up
  Tell names of season:
  winter
  spring
  autumn
  summer
  Goodbye
   
  Gửi ý kiến

  VẼ MỸ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP ĐAN MẠCH

  TRUNG TÂM LUYỆN THI MỸ THUẬT NGUYỄN HẬU